Microsoft Teams is een geweldige digitale klasomgeving. Door de juiste tools toe te voegen, kan een leerkracht krachtig communiceren met de ouders zonder haar/zijn digitale klas te verlaten.
  1. 1
    • Oudercommunicatie toevoegen aan Microsoft Teams